Storegårds Veterinärpraktik

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

All mottagning sker efter tidsbeställning per telefon. 046- 24 70 04

 

Mottagningstider är:

                                            Lördagar och Söndagar

Tisdagar: operation